Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt47504/domeenid/www.number-rt.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1110

Warning: Undefined array key -1 in /data03/virt47504/domeenid/www.number-rt.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 667

Audiitorteenused

Audit

Audit on töövõtt, mis annab ettevõttele ja avalikkusele kindlust, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi.
Auditi tulemuseks on positiivset kindlustunnet andev aruanne, kus öeldakse, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Ülevaatus

Ülevaatus on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse eesmärgiks on veenduda selles, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid vigadele aruannetes esitatud andmetes.

Ülevaatuse tulemusena esitab audiitor aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi aruanne, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega

Pakendiaudit

Pakendiaruandluse audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang pakendiaruande vastavuse kohta pakendiseaduse nõuetega.

Pakendiettevõtjateks, kelle pakendiaruandlust on vaja auditeerida, on kõik ühingud ja organisatsioonid, kelle kalendriaasta jooksul Eestisse müügiks toodud pakendatud kauba või toodete või Eestis tegevuse käigus täiendavalt pakendatud toodete pakendite pakkematerjali kogus ületab 5 tonni.

Mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine

Mitterahalise sissemakse hindamise audiitorkontroll on vajalik, kui ettevõtte omakapitali tehakse omanike poolt mitterahaline sissemakse.

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja äriühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet ja seda on võimalik rahalises väärtuses hinnata.

Erikontroll

Erikontroll on auditi protseduur, millega otsitakse vastust ettevõtte juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustele. Erikontrolli puhul lepitakse töövõtukirjas täpselt kokku, millised protseduurid erikontrolli käigus läbi viiakse. Erikontrolli lõppedes esitab kontrolli läbiviija kirjaliku aruande.

Audiitorteenuste hinnad

Meie teenuste hinnad on nii tunnipõhised kui fikseeritud. Teenuse maksumuse kujunemist mõjutab oluliselt kliendi valmisolek audiitorteenuste läbiviimiseks ning olemasoleva raamatupidamis-arvestuse kvaliteet. Üldjuhul selgub teenuse maksumus läbirääkimiste käigus.


Hinnapakkumise tegemiseks on meil vajalik teada soovitud teenuse sisu ja ulatust ning esialgseid finantsnäitajaid. Näiteks: aastaaruande audiitorkontrolli või ülevaatuse korral edastage:

  1. Ettevõtte esialgne majandusaasta aruanne, millele audiitorkontrolli või ülevaatust soovite. Kui majandusaasta aruanne ei ole veel valmis või majandusaasta ei ole veel lõppenud, siis edastage ettevõtte viimane olemasolev bilanss ja kasumiaruanne;
  2. Informatsioon, mis ajaperioodil oodate audiitorkontrolli või ülevaatuse teostamist ning mis kuupäevaks ootate vandeaudiitori aruande valmimist.

 

Pakendiaruande audiitorkontrolli puhul on eelnevalt vajalik teada järgmist informatsiooni:

  1. Kas ettevõttel on kehtiv leping taaskasutusorganisatsiooniga?
  2. Kuidas peetakse arvestust pakendimassi kohta – nt kas kasutatakse tabelarvutustarkvara (nt Excel) või on arvestus seotud ettevõttes kasutusel olevate infosüsteemidega?
  3. Milline on pakendimass aruandeaastal kokku (tonnides)?


Hinnapakkumise küsimiseks võtke meiega ühendust.